REGLER “SÅSA MER”
CLEARON • VÄRDEKUPONG

Genom att delta i denna kampanjaccepterar du nedan villkor.

ARRANGÖR
Blå Band

PLATTFORM
Värdekupong på en Blå Band sås via Sms eller e-post. Kampanjperiod: 2019.08.19 – 2019.12.29.En kupong berättigar till en valfri 3-packeller 6-pack sås från Blå Band.

Hur får man en värdekupong? Genom att fyllai ditt telefonnummer eller e-post och godkänna regleroch villkor. Minimiålder 18 år. Fyll i ditt svenska mobiltelefonnummer eller din e-post så skickar vi en värdecheck. Endast en värdekupong per person kan erhållas under perioden. Uthämtad värdekupong är giltig till och med 2020.01.31.

Värdekupong gäller för: Blå Band Såser.Värdekupong kan ej bytas eller inlösas motkontanter och erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. Värdekupong via e-post kan lösas in på ICA, Coop, City Gross, Hemköp, Willys samt Matrebellerna. Värdekupong via Sms kan lösas in på Coop, City Gross, Hemköp, Willys samt Matrebellerna.Telefonnummer alternativt e-postadresser sparas endast för användning i denna kampanj och raderas därefter. Eventuellt fusk/manipulerande med värdekupong kommer innebära att användaren blir spärrad och värdekupong ogiltig.

Ansvar och rättigheter
Continental Foods ansvarar inte för:
• Virus eller annan skada på användarens dator/smartphone till följd av registrering eller användning av applikationen.
• Deltagarna friger arrangören och berörda parter från ansvar avseende eventuella skador i samband med leverans eller ej mottagen vinstpremie där upprepade leveransförsök gjorts.
• Felaktig kontakt- eller annan informationfrån deltagarna.
• Typografiska fel och/eller andrafel i samband med tävlingen.

Personuppgifter och Cookies

Continenal Foods är personuppgiftsansvarig.

ADRESS OCH TELEFONNUMMER
ClearOn AB & SML Sweden AB är personuppgiftsbiträden.
Liljeholmsstranden 3, 107 82 Stockholm.Tel. 020-78 22 22.
De uppgifter vi samlar in och behandlar är namn, telefonnummer samt adresser från de som väljer att delta i tävlingen. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Continenal Foods samt av partners ClearOn och SML Sweden AB, uppgifterna kommer uteslutande att användas för att administrera tävlingen. Uppgifterna kommer raderas när tävlingen är avslutad. Vi kommer inte överföra dina personuppgifter till tredje part. Continental Foods, ClearOn AB och SML Sweden AB förbinder sig att hantera alla personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet svensk lag.
Om någon registrerar sig under annans telefonnummer/adress och detta leder till att oönskad premie erhålls, ber vi er att kontakta oss så att vi kan hantera detta och ta bort telefonnumret och adressen snarast.
För att få information kring och/eller ändra de personuppgifter som samlats in kontakta kundservice på +46 (0)20 940 094.
För mer information kring hur ClearOn hanterar persondata och cookies ring deras kundtjänst på 020-78 22 22.
Ytterligare information om persondata och cookies, besök www.blaband.se